[Photo] ประมวลภาพคอนเสิร์ต BIGBANG THE BIGSHOW 2011
ประมวลภาพคอนเสิร์ต THE BIGBANG SHOW 2011
[ตลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]
หรือ

Copyright 2012 VelawanG All rights reserved